Get Adobe Flash player

Historia pokazów na Wielkim Ekranie kinowym

2016.01.24 - Andy Wysokie - na Mercedario, pod Tupungato - Iwona Szumacher i Andrzej Piątek

Argentyńskie Andy Wysokie to, oprócz Aconcagui, dwa wysokie szczyty: Mercedario i Tupungato. Mercedario (6720 m n.p.m.) został zdobyty po raz pierwszy 18 stycznia 1934 roku przez Adama Karpińskiego i Wiktora Ostrowskiego - uczestników I Polskiej Wyprawy Andyjskiej. W styczniu 2015 r. powtórzyliśmy ich drogę. Ale naprawdę pierwsi na tym szczycie byli najprawdopodobniej Inkowie, ślady ich obecności są do dzisiaj widoczne na stokach góry. Tupungato (6570 m n.p.m.) jest znacznie rzadziej odwiedzaną górą, choć pierwsze wejście na nią miało miejsce w 1897 roku. Na Tupungato wybraliśmy długą i ambitną drogę od południa prowadzącą prawie nieznanym terenem. Tylko czy dzisiaj, w epoce zdjęć satelitarnych i Google Earth takie miejsca naprawdę jeszcze istnieją? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

javlist.net