Get Adobe Flash player

Historia pokazów na Wielkim Ekranie kinowym

2010.10.24 - Annapurna - szlakiem pierwszych zdobywców - Iwona i Jurek Maronowscy

Wędrujemy tymi samymi ścieżkami, co francuska wyprawa pod kierownictwem Maurycego Herzoga, która w 1950 roku dotarła pod północną ścianę Annapurny, by po raz pierwszy w historii zdobyć ośmiotysięcznik. Ale 57 lat temu Himalaje Nepalskie dopiero pierwszy raz otwarto dla zagranicznej wyprawy, nie było dróg, map, nie wiadomo było nawet która dolina dociera do stóp góry. Fascynuj±cy opis tamtej wyprawy można znaleźć w książce "Annapurna" autorstwa M. Herzoga, należącej do klasyki literatury górskiej. Dzisiaj Nepal jest już zupełnie inny, docieramy jednak w te same miejsca: w dolinę Kali Ghandaki z zabytkowymi kamiennymi wioskami, do jeziora Tilicho, w Nieznaną Dolinę pod Dhaulagiri. Najtrudniejsza okazuje się dolina prowadząca do północnej bazy pod Annapurną, gdzie dzisiaj jest równie dziko jak pół wieku temu. Przez osiem dni wędrówki piękną himalajską doliną nie spotykamy żadnego człowieka. Mijamy bazę pod Północną Annapurną i wędrujemy dalej wzdłuż Lodowca, w kierunku olbrzymiego lodospadu. Powoli odsłania nam się w całej okazałości północna ściana Annapurny. Łagodna, prawie w całości pokryta lodową czapą. Ściana lawiniasta, ściana pierwszych zdobywców. Ściana tak niedostępnie ustawiona, że widać ją dopiero tutaj, po tylu dniach ciężkiej wędrówki. Dalej jest kraina himalaistów.

javlist.net